Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ήδη από την πολύ αρχή της καριέρας μου, άρχισα να χτίζω πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε Β2Β υπηρεσίες.

Η συνεχής επαφή μου με τις επιστημονικές εξελίξεις και τη βιβλιογραφία, η δημιουργική απόδοση της επιστημονικής πληροφορίας με εύληπτο και ψυχαγωγικό τρόπο στο κοινό και ταυτόχρονα, η εμπειρία συνεργασίας μου με διαφορετικές ειδικότητες (marketing, hr, RnD κα) συνθέτουν το ιδανικότερο πλαίσιο εταιρικής υποστήριξης.

Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα διαδικτυακών δραστηριοτήτων στις οποίες θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι:

  • Διατροφικά σεμινάρια για τα μέλη ή τους σπουδαστές σας.

  • Workshops διατροφικής θεματικής με team bonding χαρακτήρα για τους εργαζόμενούς σας.

  • Επιστημονική υποστήριξη προϊόντων ή project διατροφής για εσωτερική ενημέρωση εταιρίας ή την επικοινωνία τους στο κοινό.

  • Διατροφική ανάλυση/ σχολιασμός συνταγών και δημιουργία ή βελτίωση μενού εστιατορίων για ισορροπημένες διατροφικές προτάσεις ή ειδικές διατροφές.

  • Διαδικτυακή παρουσία σε ΜΜΕ ή άλλα events.

Η φιλοσοφία μου

Για μένα, προτεραιότητα σε μια ισορροπημένη διατροφή έχουν τα φυσικά, θρεπτικά και ασφαλή τρόφιμα. Καταλαβαίνω ότι, σε ειδικές καταστάσεις ωστόσο, οφείλουμε να παρέχουμε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικές διατροφές και είναι ρόλος και του διαιτολόγου να εκπαιδεύσει τον κόσμο επάνω σε αυτές. Όπως είναι και ρόλος του διαιτολόγου αλλά και χρέος των επιχειρήσεων στο χώρο της δια-τροφής και διαιτολογίας, κατ’ εμέ, να συνεργάζονται για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οφείλουμε κάθε τέτοια, δια-τροφική εξέλιξη να ενισχύει, και όχι να υπονομεύει, την υγεία και ευεξία του ατόμου συνυπολογίζοντας ενεργά και την βιωσιμότητα του πλανήτη. Υποστηρίζω ένθερμα την ανθρωποκεντρική κουλτούρα των εταιριών που προνοούν για την εργασιακή ευεξία του εργαζομένου.

Αν το όραμα της δικής σας εταιρίας περιλαμβάνει τις ίδιες αρχές και αξίες με τη δική μου φιλοσοφία, θα χαρώ να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μου